Slide thumbnail

Mantrazingen Weert

Slide thumbnail

Mantrazingen Weert

Image

Taizé gezangen

De gemeenschap van TaizéTaizé

“Ik denk dat ik al sinds mijn jeugd intuïtief aanvoelde dat gemeenschapsleven een teken kan zijn dat God liefde is, enkel liefde. Langzamerhand ontstond in mij de overtuiging dat het belangrijk was een gemeenschap te stichten met mensen die heel hun leven willen geven, die elkaar proberen te begrijpen en zich steeds weer met elkaar verzoenen; een gemeenschap waarin eenvoud en goedheid van hart voor alles centraal staan.”

(Frère Roger, Dieu ne peut qu’aimer, pag. 40)

De waarde van de stilte

Drie keer per dag komt alles op de heuvel van Taizé tot stilstand: het werk, de bijbelstudies en de groepsgesprekken. De klokken roepen op tot het gebed in de kerk. Honderden, soms duizenden jongeren uit allerlei landen ter wereld bidden en zingen met de broeders van Taizé. Er is een bijbellezing in verschillende talen. Centraal in elk gemeenschappelijk gebed staat het lange stiltemoment dat een uniek moment is om God te ontmoeten.

Meer info over Taizé

"To see a world in a grain of sand,
and a heaven in a wild flower,
hold infinity in the palm of your hand,
and eternity in an hour."

(naar William Blake)

"Om het heelal te zien in een korrel graan, 
en een hemel in een wilde bloem, 
houd oneindigheid in de palm van je hand 
en eeuwigheid in een uur" (vert. bk)

Taizé gezangen die we regelmatig zingen

Adoramus te Domine - taizè

Nada te Turbe - taizè

La Ténèbre - taizè

Bleibet hier und wachet mit mir