Slide thumbnail

Mantrazingen Weert

Slide thumbnail

Mantrazingen Weert

Gedichten pagina 3

Gedichten die ik ook gebruik tijdens het Mantrazingen.

Naar de vorige gedichten pagina

If this time

space sunAls deze tijd me iets heeft doen inzien is het wel dat
het kleine vlekje in het universum dat wij bewonen
zowel prachtig als wonderbaarlijk is
en als wij toestaan dat de schoonheid buiten ons de
schoonheid in ons ontgrendelt dan leert
dat ons veel veel meer dan enige scholing ooit deed

Als deze tijd me iets heeft doen inzien is het wel dat
succes en de wijze waarop we dat bepalen opnieuw
gedefinieerd dient te worden en dat de enige persoon
met wie je je ooit zou moeten vergelijken de persoon is
die jij gisteren was Maak het spel dat groei heet krachtig
en gaandeweg wees lief voor jezelf
als je je best doet doe je genoeg

Als deze tijd me iets heeft doen inzien is het wel dat
dat het veel belangrijker is nu nog meer dan ooit tevoren
om de wereld te zien door je eigen ogen Begin eens met
naar jezelf te kijken kijk met oprechtheid en met zachtheid
kijk naar binnen met compassie en vriendelijkheid
en kijk naar buiten met nederigheid en waardering

Als deze tijd me iets heeft doen inzien is het wel
dat het tegenovergestelde van liefde niet haat is
maar angst onze grootste angst is dat te verliezen
waaraan we zo gehecht zijn geraakt Gisteren is zwaar, leg het neer.
Als je de schoonheid rondom je ziet
is de eerste stap om je mind te zuiveren en te louteren

Als deze tijd me iets heeft doen inzien is het wel dat de natuur,
in tegenstelling tot ons, zich nooit verontschuldigd voor
haar schoonheid Als deze tijd me iets heeft doen inzien
is het wel dat het leven echt gaat over de reis
en niet over de bestemming en terecht,
want we zijn hier niet enkel voor een bestemming te bereiken
want de eindbestemming is dood.
Wees levend want dat is alles wat
je hebt en als je aandacht geeft aan alles,
waarvoor je dankbaar bent,
zul je snel vergeten wat je denkt te missen

earth space01Als deze tijd me iets heeft doen inzien is het wel dat bittere tranen
de meest stille zijn en op die dagen dat je hoofd graag ter neer
wilt hangen op die dagen is het belangrijk dat jij omhoog kijkt
Til je hoofd op, neem alles in je op en adem diep in
want ook al kan deze wereld soms een lastige plek
zijn jouw realiteit en hoe jij het meent te
moeten waarnemen zijn zelden op een lijn

Als deze tijd me iets heeft doen inzien is het wel
dat schoonheid echt in het oog van de waarnemer
is we kunnen universa zien in universa,
maar enkel wanneer we voldoende aandachtig zijn en dit is waar
voor de natuur in onszelf alsmede voor de natuur om ons heen.
Als deze tijd me iets heeft doen inzien is het wel dat
Als ware liefde alles overwint, dit alleen mogelijk is als liefde
voor onszelf daartoe de kracht verschaft.
Weet dat je meer bent dan je kwetsuren
Weet dat elke wonde in je dat gaande weg geheeld is je heeft
geleerd heeft om staande te blijven en opnieuw verder te gaan
vanaf waar je bent met wat je hebt verworven
Overwin je eigen pad zonder de toestemming
of acceptatie van anderen te zoeken Weet dat zelfliefde geen ijdelheid is

Als deze tijd me iets heeft doen inzien is het wel
dat Hoop er toe doet en dat we niet zonder
kunnen Hoop is geen wens, geen verlangen
dat de zaken anders zullen zijn
Het is het verloop van de gebeurtenissen
Een combinatie van mind en hart De toekomst
kan beter worden en helderder
En elk van ons heeft de macht om dat voor elkaar te krijgen
Er zullen uitdagingen zijn langs de weg en
vele oplossingen er is een bron van
uithoudingsvermogen diep in ons allen

Als deze tijd ons niet doet inzien dat tijd als zodanig
kostbaar is dan hebben we de les niet begrepen
De les dat nooit tevoren het verleden en de toekomst
zo irrelevant zijn geweest en dat de zoektocht
“het vinden van onszelf” tot vandaag vruchteloos
is geweest Enkel alleen maar doordat
we al die tijd in de verkeerde richtingen
zochten Wij zijn hier, wij zijn NU hier,
Wij zijn elke, elke inademing die we nemen
Iedere dag is een geschenk een geschenk
om opnieuw te beginnen en om met beide
handen aan te pakken de nieuwe kans om te leren,
om te verleren, om opnieuw te leren
Tenminste als deze tijd niet verspild wordt

Kevin McCormack

Simpelweg Stil Zijn

boom15Simpelweg Stil Zijn, zonder een methode, zonder
intentie, zonder interventie, zonder zelfs een
inspanning om ‘opmerkzaam’ te zijn, zonder iets
na te streven, zonder te wachten, zonder afgeleid
te worden door de bekommeringen van de geest.

Simpelweg rusten in een roerloos, tijdloos Zijn..
Dit stille Zijn is je natuurlijke staat, je thuisbasis,
het rijk van vervulling en rust, waar niets ontbreekt,
waar de angsten, verlangens en gekwetstheden
van de psyche niet in staat zijn om je te verstoren.

De plek vanwaaruit je leven zich spontaan ontvouwt
in eenvoud en harmonie met het Leven zelf.

Erik van Zuydam

Fladdervlinder

Een kleine fladdervlinder
vloog zomaar op mijn hand
ik zag de vleugeltjes
heel transparant
zo broos en teer
zo wondermooi gevormd

vlinder10en na wat rusten
vloog het weg
ik keek het heel lang na
het vloog zo hoog in ’t blauw
tot ik alleen een stip nog zag
ik hoorde zacht:
dag, dag, dag ……..

het was mijn eigen stem
ik was verdrietig…
en ook blij
omdat ik wist: ergens kwam
ik weet niet waar vandaan
dit vlindertje
met een lieve groet van jou
voor mij !

Ina Sipkes-de Smit - Ingestuurd door Ruud van Gestel.

Goede wens voor 2020

wens2020En altijd weer die energie,
die overal bron van is,
in stralen, pulsen, trilling.

Oerkracht die aan de oorsprong staat
van al wat is,
dat onderhoudt uiteen laat vallen,
tot iets nieuws en die, uiteindelijk door ons gezien,
tot hulp is en steun en gemak

een zegen,
of een vloek,
als hebzucht, controledwang of achterdocht
zich hiervan meester maken.

Dat wij, steeds weer,
bij nieuwe mogelijkheden,
bij Jou, in wie oerkracht rust,
die oerkracht is,
te rade gaan van wat van ons nu wordt verwacht.

Naar Marijke de Bruijne
In die bron van energie wensen we u al het goede.

Theo Tijsen en Anne Indenkleef 

Spelen

Speel dagelijks met het leven
Ontspannen, blij, soms serieus
Vrij zijn is je dan gegeven
Zo ontwapenend. Het is heus

Als klein kind speelden we volop
Het was ons natuurlijk bestaan
We ontdekten en genoten. Het was top
Compleet in ons spel op te gaan

spelenDoorbreek de illusies en speel
Wees vrij, vrolijk en lach vaak
Spelen, alleen, met elkaar, maakt je heel
Het effect van spelen is wonderlijk raak

Geniet, stoutmoedig en intensief
Ongeacht je leeftijd, gá voor jouw spel
Met het leven, want het leven heeft je lief
En besef, je hart die weet het wel

Het mooiste cadeau dat je jezelf
en anderen kunt schenken
Spelen, hoe en waar je het ook wilt;
Doen in plaats van denken
En iedereen mag meedoen
Allemaal een ware kampioen!

Ingestuurd door John Halkes